0%
پروژه ها

پروژه های انجام شده توسط گروه سنگ مالکی

نام پروژه: بینا1

نام پروژه : رضائی-نیاوران

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : نیاوران --------> نوع سنگ : موج پیچ

مشاهده جزئیات

ذوالفقاری

طراح پروژه : مهندس علی ذوالفقاری --------> آدرس : خواجه عبداله --------> نوع سنگ : کریستال قروه

مشاهده جزئیات

یوسفی

طراح پروژه : گروه توسعه آرسس ژاو -------->

مشاهده جزئیات

وحید محمدی

طراح پروژه : مهندس محمدی --------> نوع سنگ : لاشتر

مشاهده جزئیات

نام پروژه : تهرانی3

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : نیاوران --------> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : تهرانی2

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : نیاوران --------> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : طیب میرزایی

طراح پروژه : مهندس علیان --------> آدرس :آیت الله کاشانی -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه :توکلی

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس :تجریش --------> نوع سنگ : تراورتن الوان

مشاهده جزئیات

نام پروژه : تندیس

نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : تاجوری-کاشانک

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : کاشانک --------> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه : تاجوری-اقدسیه

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : اقدسیه --------> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه : تحویلی

طراح پروژه : مهندس تحویلی--------> آدرس : شریعتی --------> نوع سنگ : لاشتر

مشاهده جزئیات

نام پروژه : تقوی

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : ولنجک --------> نوع سنگ : مرمریت میکا

مشاهده جزئیات

نام پروژه : شرقی

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : صیاد شیرازی --------> نوع سنگ : تراورتن الوان

مشاهده جزئیات

نام پروژه : صحرا

نام پروژه : صادقی-پاسداران

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : پاسداران --------> نوع سنگ : سنداستون

مشاهده جزئیات

نام پروژه : صادقی-کامرانیه

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : کامرانیه --------> نوع سنگ : سنداستون

مشاهده جزئیات

نام پروژه : روحی

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : ملاصدرا --------> نوع سنگ :تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : رضائی-کلاردشت

طراح پروژه : مهندس محمدی --------> آدرس : کلاردشت --------> نوع سنگ : تراورتن بژ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : رفیعیان

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : نیاوران --------> نوع سنگ : گرانیت فیروزه ای

مشاهده جزئیات

نام پروژه :رفیع نژاد

نوع سنگ : تراورتن بژ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : پیروز

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : زعفرانیه --------> نوع سنگ : تراورتن گردویی

مشاهده جزئیات

نام پروژه : نوین چرم

طراح پروژه : مالکی استون -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه : نوروزیان-سعادت آباد

طراح پروژه : مهندس پاسبانی --------> آدرس : سعادت آباد --------> نوع سنگ : تراورتن گردویی

مشاهده جزئیات

نام پروژه : نوروزیان-نیاوران

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : نیاوران --------> نوع سنگ : تراورتن صورتی

مشاهده جزئیات

نام پروژه : نجاتی

طراح پروژه : مهندس نجاتی و مهندس درخشان -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه : نژادستار

طراح پروژه : مهندس تاج وری--------> آدرس : اقدسیه --------> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه : نجفی

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : نیاوران -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه : مرادیان

طراح پروژه : مهندس موسوی --------> آدرس : سعادت آباد --------> نوع سنگ :تراورتن بژ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : محتشمی

طراح پروژه :شرکت دکوکو --------> آدرس : شریعتی --------> نوع سنگ : تراورتن آتشکوه

مشاهده جزئیات

نام پروژه : مشایخ پور-شریعتی

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : شریعتی --------> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه : منصور2

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : پاسداران --------> نوع سنگ : تراورتن الوان

مشاهده جزئیات

نام پروژه :منصور1

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : پاسداران --------> نوع سنگ : تراورتن صورتی

مشاهده جزئیات

نام پروژه : کوماری2

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : ولیعصر --------> نوع سنگ : بازالت

مشاهده جزئیات

نام پروژه :کوماری

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : هروی --------> نوع سنگ : تراورتن الوان

مشاهده جزئیات

نام پروژه : کلاهی-ولنجک

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : ولنجک --------> نوع سنگ : تراورتن گردویی

مشاهده جزئیات

نام پروژه : خسروشاهی

طراح پروژه : مهندس محسنی --------> آدرس : پاسداران --------> نوع سنگ : تراورتن بژ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : خوئی-شریعتی

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : شریعتی --------> نوع سنگ : تراورتن صورتی

مشاهده جزئیات

نام پروژه :خاچاطوریان

طراح پروژه : مهندس خاچاطوریان --------> آدرس : پارک وی --------> نوع سنگ : تراورتن صورتی

مشاهده جزئیات

نام پروژه : کیوان نیا-خزرشهر

طراح پروژه : مالکی استون --------> آدرس : خزرشهر --------> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : کاظمی ولنجک

طراح پروژه : مهندس نیمبخت --------> آدرس : ولنجک --------> نوع سنگ : تراورتن گردویی و تراورتن بژ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : قره گوزلو

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس :نیاوران --------> نوع سنگ : تراورتن صورتی - مرمریت کاشان

مشاهده جزئیات

نام پروژه : آذر

طراح پروژه :مهندس تاج وری --------> آدرس : زعفرانیه ----> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه : امجدی-لواسان

طراح پروژه :آقای بدری احمدی --------> آدرس :لواسان --------> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : پرشین

طراح پروژه : نقش پردیس پارس --------> آدرس : نیاوران --------> نوع سنگ : تراورتن آتش کوه

مشاهده جزئیات

نام پروژه : مهدیون

طراح پروژه: مهندس حجت --------> آدرس : فرمانیه --------> نوع سنگ : هرات و گرانیت فیروزه ای

مشاهده جزئیات

نام پروژه : انصاری-آبان

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : زعفرانیه --------> نوع سنگ :تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : ابوترابی

آدرس : پاسداران --------> نوع سنگ : تراورتن بژ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : کاظمی-مهستان

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : مهستان --------> نوع سنگ : سنداستون

مشاهده جزئیات

نام پروژه : دانش-جیلارد

طراح پروژه : مهندس دانش -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه : اسدی

طراح پروژه : مهندس نوید --------> آدرس :پاسداران --------> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه : فرحناکی

طراح پروژه : مالکی استون -----> آدرس : نیاوران -----> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : فتاحی

آدرس : کریم خان --------> نوع سنگ : تراورتن بژ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : تهرانی1

طراح پروژه : مهندس تاج وری ---> آدرس : نیاوران -----> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : ابریشم چی

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : فرشته --------> نوع سنگ : تراورتن آتشکوه- شکلاتی

مشاهده جزئیات

نام پروژه : احمدی-ولنجک

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : ولنجک --------> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه : اکبری-فرمانیه

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : فرمانیه --------> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ- سند استون

مشاهده جزئیات

نام پروژه : الهیاری

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : شریعتی --------> نوع سنگ :تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : آرام احمدی

طراح پروژه : مالکی استون ------> آدرس : رشت --------> نوع سنگ : تراورتن بژ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : عظیمی

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : نیاوران --------> نوع سنگ : تراورتن گردویی

مشاهده جزئیات

نام پروژه :آذری

طراح پروژه : مهندس موسوی آدرس : سعادت آباد نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

پروژه :بابایی

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : شریعتی --------> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : بینا

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس : قلهک --------> نوع سنگ : تراورتن الوان

مشاهده جزئیات

پروژه : برج پارس

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : جردن --------> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : چناران

طراح پروژه : مهندس دلیری -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه : فلاح-نیاوران

طراح پروژه : مهندس تاج وری --------> آدرس : نیاوران --------> نوع سنگ : مرمریت آزادی

مشاهده جزئیات

نام پروژه : فلاح-ولیعصر

آدرس :ولیعصر -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه : فلاح-سعادت آباد

طراح پروژه : مالکی استون آدرس : سعادت آباد نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : گدازنده-ساری

طراح پروژه : مالکی استون --------> آدرس : ساری --------> نوع سنگ : تراورتن موج پیچ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : گلشاهی

طراح پروژه : مهندس دلیری ------> آدرس : فرمانیه -------> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه : حاج محمدی-الهیه

طراح پروژه : تاج وری -----> آدرس : الهیه -------> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه: حاج محمدی-فرمانیه

طراح پروژه : مهندس تاج وری-------> آدرس : فرمانیه -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه : حسنلو

طراح پروژه : مهندس تاج وری -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه :هاشمی-لواسان

طراح پروژه : مهندس هاشمی ------> آدرس : لواسان ------>

مشاهده جزئیات

نام پروژه : هدایت

طراح پروژه : مهندس کاردانپور -------->

مشاهده جزئیات

نام پروژه : حیدری

نام پروژه : عیسی خانی

آدرس :نیاوران --------> نوع سنگ : سنداستون

مشاهده جزئیات

نام پروژه : جوادیان

طراح پروژه : مهندس فتالپور ------> آدرس : زعفرانیه ------> نوع سنگ : تراورتن بژ

مشاهده جزئیات

نام پروژه : کلانتر-جردن

طراح: آقای مهندس تاج وری-------> آدرس : جردن --------> نوع سنگ : تراورتن دره بخاری

مشاهده جزئیات

نام پروژه: کربلایی-لواسان

طراح: آقای مهندس نیکبخت-------> آدرس:لواسان--------> نوع سنگ: سنداستون و مرمریت گندمک

مشاهده جزئیات

نام پروژه :کاظمی-اقدسیه

طراح پروژه : مهندس نیکبخت --------> آدرس: اقدسیه --------> نوع سنگ: تراورتن سیلور و سنداستون

مشاهده جزئیات

نام پروژه: کاظمی-اقدسیه1

طراح پروژه :مهندس نیکبخت --------> آدرس : اقدسیه --------> نوع سنگ: تراورتن صورتی

مشاهده جزئیات

نام پروژه : کاظمی دروس

طراح پروژه : مهندس نیکبخت--------> آدرس: دروس --------> نوع سنگ: تراورتن گردویی

مشاهده جزئیات

نام پروژه :کاظمی پسیان

طراح پروژه : مهندس نیمبخت --------> آدرس : پسیان --------> نوع سنگ : سنداستون

مشاهده جزئیات