0%
فرآورده های واترجت

فرآورده های واترجت

فرآورده های واتر جت ما سبقه 10 ساله دارد که توسط دو دستگاه ایتالیایی و چینی تولید هرگونه برشی را تا قطر 10 سانتی متر امکان پذیر می کند. از نقوشی که در کف و حاشیه ها استفاده می شود تا قطعاتی که در نما می توان بهره جست. 

نمونه کار های واترجت سنگ مالکی

مشاهده تصاویر بیشتر