0%
فرآورده های CNC

فرآورده های CNC

تولید فرآورده های cnc در این مجموعه بالغ بر 15 سال می باشد که توسط هفت دستگاه سه و هفت محور با ضخامت سه سانتی متر، تولید هر طرحی را امکان پذیر می سازد. ما در صنعت cnc با به کارگیری دستگاههای بروز جهانی و اسکنرهای موجود به تولید انواع نقش برجسته ها و احجام پیچیده می پردازیم.

نمونه فرآورده های CNC سنگ مالکی

مشاهده تصاویر بیشتر