گلدان

گلدان

یکی از مشهور ترین تولیدات گروه در این صنعت ساخت احجام بسیار بزرگ از قبیل  گلدانهایی به بلندی 50/3 متر که داخل آنها تخلیه می باشد است. توان تولیدات ما در اینگونه محصولات در سطح دنیا کم نظیر و مثال زدنی است.

نمونه کار های گلدان سنگ مالکی

مشاهده تصاویر بیشتر
0%