0%
شل استون

شل استون

دیگر محصول منحصر به فرد ما، تولید تایل و اسلب شل استون است که ترکیبی از انواع صدفهای طبیعی، اپوکسی (چسب مخصوص) و شیشه یا پلکسی است.

نمونه کار های شل استون سنگ مالکی

مشاهده تصاویر بیشتر