0%
گیوتین یا قیچی

گیوتین یا قیچی

از قدیمی ترین تولیدات گروه، که سابقه ای بیش از 15 سال دارد می توان به تولید محصولات گیوتینی یا قیچی اشاره کرد.
ما توان تولید قیچی باد بر را از عرض دو سانتی متر تا 40 سانتی متر به طول 30/1 سانتی متر را داریم. کارگاه قیچی موجود در شورآباد توانمندترین در ایران است که بسیاری از نماهای زیبای موجود از نمونه کارهای این مجموعه می باشد.

نمونه کار های گیوتین سنگ مالکی

مشاهده تصاویر بیشتر