0%
مجسمه

مجسمه

از دیگر تولیدات مهم کارخانه سنگ مالکی ساخت مجسمه و احجام هنری است. توان تولید ما در ساخت این گونه محصولات در سطح دنیا کم نظیر و مثال زدنی است.

نمونه کارهای مجسمه سنگ مالکی

مشاهده تصاویر بیشتر